ZNANI LUDZIE ZWIĄZANI Z REGIONEM MAZUR

Z regionem Zielonych Płuc Polski jest związanych wiele wybitnych postaci. Na Warmii czterdzieści lat życia spędził Mikołaj Kopernik; w Lidzbarku Warmińskim prawie trzydzieści lat – „książę poetów”, biskup warmiński, Ignacy Krasicki. Synami tej ziemi byli również urodzony w Barczewie kompozytor polski, twórca melodii do słów wiersza Marii Konopnickiej „Rota”, Feliks Nowowiejski; w Giżycku znany historyk …