ZABYTKI I HISTORIA MAZUR

Minęło jedno pokolenie, a tereny Warmii i Mazur stały się świadkiem wielkiej wojny – tzw. I wojny światowej, która przetoczyła się po tym obszarze jak walec, niszcząc wiele miejscowości i pochłaniając jak bestia niezliczoną liczbę istnień ludzkich. Była wojną na wyniszczenie – ziemia warmińsko-mazurska nasiąkła krwią zarówno Niemców, jak i walczących z nimi Rosjan, nie …